Numer 18(2) – 2016

Szanowni Czytelnicy
Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wykazie czasopism punktowanych w roku 2016 umieściło nasze czasopismo Monitoring Środowiska Przyrodniczego
na liście B pod pozycją 1009 przyznając mu 6 pkt.

Oddajemy w ręce czytelników kolejny 18(2) numer zeszytu Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Na podstawie nadesłanych materiałów zakwalifikowano je do trzech działów: Koncepcje, Metody, Wyniki.

W dziale Koncepcje znalazł się artykuł przedstawiający dwie nowe koncepcje w zakresie metodyki badań bioindykacyjnych.

W dziale Metody artykuł przedstawia karpiny jako miejsce zimowania niektórych gatunków płazów.

Wynikowa część zeszytu zawiera siedem artykułów. Dotyczą one: wpływu cyrkulacji atmosferycznej na transport i imisję zanieczyszczeń deponowanych z wodami opadowymi w górach niskich i na pogórzu w Europie Środkowej, wpływu wtórnych metabolitów porostu Xantoria parietina (L.) Th. Fr.) na rozwój grzybów pleśniowych z podłoży organicznych osakrylu ap 40 i kauczuku, Wpływ wybranych czynników środowiskowych na zmiany pokrycia terenu i użytkowania ziemi w karpackiej zlewni Bystrzanki, zawartości metali ciężkich w śniegu na terenie Gór Świętokrzyskich, roli naturalnych zaburzeń w dynamice lasów chronionych, ochrony przed antropopresją Wolińskiego Parku Narodowego. Ostatni artykuł porusza ważny problem całkowitej i mokrej depozycji zanieczyszczeń atmosferycznych w stacji bazowej ZMŚP Kampinos.

Z nadzieją, że opublikowane w zeszycie nr 18(2) artykuły naukowe znajdą zainteresowanie u czytelników serdecznie dziękuję Radzie Redakcyjnej i Recenzentom za dokładanie starań o wysoki poziom naukowy czasopisma, a Autorom za interesujące wyniki badań.

Kielce, grudzień 2016                                                                                      Marek Jóźwiak

 

KONCEPCJE
Andrzej Leśniak Dwie nowe koncepcje w zakresie metodyki badań bioindykacyjnych
METODY
Ewa Jędrzejewska Karpiny jako miejsce zimowania niektórych gatunków płazów
WYNIKI
Witold Bochenek, Rafał Kozłowski, Marek Jóźwiak Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na transport i imisję zanieczyszczeń deponowanych z wodami opadowymi w górach niskich i na pogórzu w Europie Środkowej
Małgorzata Anna Jóźwiak, Przemysław Rybiński, Marek Jóźwiak Wpływ wtórnych metabolitów porostu Xantoria parietina (L.) Th. Fr.) na rozwój grzybów pleśniowych z podłoży organicznych osakrylu ap 40 i kauczuku
Małgorzata Kijowska – Strugała Wpływ wybranych czynników środowiskowych na zmiany pokrycia terenu i użytkowania ziemi w karpackiej zlewni Bystrzanki
Rafał Kozłowski, Mirosław Szwed Zawartość metali ciężkich w śniegu na terenie Gór Świętokrzyskich
Zbigniew Maciejewski, Jerzy Szwagrzyk Rola naturalnych zaburzeń w dynamice lasów chronionych
Mariusz Samołyk Szlak turystyczny Międzyzdroje-Gosań (Woliński Park Narodowy) -ochrona przed nadmierną antropopresją, poprawa bezpieczeństwa, monitoring środowiska przyrodniczego
Tomasz Śnieżek, Adam Olszewski Całkowita i mokra depozycja zanieczyszczeń atmosferycznych na stacji bazowej ZMŚP Kampinos w latach 2011 i 2012