Redakcja

Rada Redakcyjna

Arvids Barsevskis, Daugavpils (LV), Ben Dzięgielewski, Carbondale (USA), Wiesław Fałtynowicz, Wrocław (PL), Marek Jóźwiak, Kielce (PL), Andrzej Kostrzewski, Poznań (PL) – Przewodniczący, Rafał Kozłowski, Kielce (PL) – sekretarz, Alojzy Kowalkowski, Słupsk (PL), Carsten Lorz, Dresden (D), Evgeny M. Nesterov, Sankt Petersburg (RUS), Olegas Pustelnikovas, Wilno (LT), Leszek Starkel, Kraków (PL), Dmitrij A. Subietto, Sankt Petersburg (RUS)

Redaktor naczelny
Marek Jóźwiak

 

Redaktorzy tematyczni

Krzysztof Kożuchowski prof. dr hab.
Uniwersytet Łódzki, Polska
(klimatologia, monitoring środowiska)
Katarzyna Sawicka-Kapusta prof. dr hab.
Uniwersytet Jagielloński, Polska
(biologia, monitoring środowiska)
Zbigniew Zwoliński dr hab. prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska
(geomorfologia, geoinformacja,
zintegrowany monitoring)
Maria Żygadło dr hab. prof. PŚ
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Polska
(inżynieria środowiska)
Małgorzata Anna Jóźwiak, dr hab.
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Polska(biomonitoring, bioindykacja)
Stanisław Małek dr hab. prof. UR
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska
(nauki leśne, monitoring)

 


Redaktor językowy

Danuta Leszczyńska, prof. dr
Jackson State University (USA)

Redaktor statystyczny
Alfred Stach dr hab. prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska