Numer 11 – 2010

Oddajemy w ręce czytelników kolejny 11 numer zeszytu Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Tradycyjnie obejmuje on cztery działy: Koncepcje , Metody, Wyniki, Edukacja. W dziale Koncepcje znajdziecie Państwo jeden artykuł dotyczący erozji gleb i konieczności wprowadzenia monitoringu tego zjawiska.  W dziale Metody znalazł się przekrojowy artykuł omawiający metody transplantacji porostów jako biowskaźników. Omówiono w nim większość metod transplantacji porostów jakie do tej pory zastosowano na świecie. Przedstawiono także metody zastosowane w Polsce przez autorów. Drugi artykuł metodyczny dotyczy analizy metod obliczania ilości opadu atmosferycznego docierającego do gleby w wyniku spływu po pniach drzew. Autorzy wykorzystując trzy metody porównywali ilość wody spływającej po pniach jodeł.
Wynikowa część zeszytu zawiera sześć artykułów. Dotyczą one: oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza w Wolińskim Parku Narodowego metalami ciężkimi, siarką i azotem przy wykorzystaniu plech porostu epifitycznego Hypogymnia physodes (L.) Nyl.,
przebiegu pogody w lipcu 2006 roku, który charakteryzował się  ekstremalnymi warunkami termiczno-opadowymi, wyjątkowymi w skali wielolecia oraz skutków środowiskowych tego ekstremalnego zdarzenia pogodowego, oceny poziomu substancji humusowych w glebach Masywu Akdalińskiego i Masywu Shilińskiego położonych w południowym Kazachstanie, oceny zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i dwutlenkiem siarki na terenie Stacji Bazowych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, monitoringu fizykochemicznych właściwości pokrywy śnieżnej wyspy Wolin, oraz zmian w relacjach między konduktywnością a temperaturą wody w Ropie wywołane funkcjonowaniem zbiornika retencyjnego Klimkówka.
W dziale Edukacja zamieszczono artykuł dotyczący badań świadomości ekologicznej młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Polsce.
Z nadzieją, że opublikowane w zeszycie nr 11 artykuły naukowe znajdą zainteresowanie u czytelników serdecznie dziękuję Radzie Redakcyjnej i Recenzentom za dokładanie starań o wysoki poziom naukowy czasopisma, a Autorom za interesujące wyniki badań .

Kielce, grudzień 2010                                                                                               Marek Jóźwiak

 

Paweł Dudzik, Katarzyna Sawicka-Kapusta, Renata Tybik, Konrad Pacwa Ocena stopnia zanieczyszczenia środowiska Wolińskiego  Parku  Narodowego  metalami,  dwutlenkiem  siarki  i  azotem
 Maria A. Ibraeva, Azimbay Otarov, Bogusław Wiłkomirski,
Małgorzata Suska-Malawska
 Humus level in soils of Southern Kazakhstan irrigated massifs and their statistical characteristics
 Marek Jóźwiak  Soil erosion in the agroecosystem and possibilities of monitoring
 Marek Jóźwiak, Krzysztof Jarzyna, Rafał Kozłowski, Mirosław Szwed  Przebieg, przyczyny i skutki środowiskowe ekstremalnego zdarzenia pogodowego w Górach Świętokrzyskich w 2006 roku
 Małgorzata Anna Jóźwiak, Marek Jóźwiak, Mirosław Szwed  Metody transplantacji porostów stosowane w biomonitoringu powietrza atmosferycznego
 Katarzyna Sawicka-Kapusta, Marta Zakrzewska,  Gabriela Bydłoń, Joanna Hajduk  Ocena zanieczyszczenia powietrza Stacji Bazowych ZMŚP metalami ciężkimi i dwutlenkiem siarki w latach 20010–2009 z wykorzystaniem porostu Hypogymnia Physodes
 Rafał Kozłowski, Małgorzata Anna Jóźwiak, Emilia Borowska  Porównanie wybranych metod do obliczania wysokości opadu spływającego po pniach drzew
 Jacek Tylkowski, Mariusz Samołyk  Monitoring fizykochemicznych właściwości pokrywy śnieżnej wyspy Wolin
Łukasz Wiejaczka Zmiany w relacjach pomiędzy konduktywnością a temperaturą wody w Ropie wywołane funkcjonowaniem zbiornika retencyjnego Klimkówka
Ilona Żeber-Dzikowska Ekoedukacja  młodzieży  gimnazjalnej  i  ponadgimnazjalnej  w  Polsce