Number 11 – 2010

 

 

Paweł Dudzik, Katarzyna Sawicka-Kapusta, Renata Tybik, Konrad Pacwa Ocena stopnia zanieczyszczenia środowiska Wolińskiego Parku Narodowego metalami, dwutlenkiem siarki i azotem
Maria A. Ibraeva, Azimbay Otarov, Bogusław Wiłkomirski,
Małgorzata Suska-Malawska
Humus level in soils of Southern Kazakhstan irrigated massifs and their statistical characteristics
Marek Jóźwiak Soil erosion in the agroecosystem and possibilities of monitoring
Marek Jóźwiak, Krzysztof Jarzyna, Rafał Kozłowski, Mirosław Szwed Przebieg, przyczyny i skutki środowiskowe ekstremalnego zdarzenia pogodowego w Górach Świętokrzyskich w 2006 roku
Małgorzata Anna Jóźwiak, Marek Jóźwiak, Mirosław Szwed Metody transplantacji porostów stosowane w biomonitoringu powietrza atmosferycznego
Katarzyna Sawicka-Kapusta, Marta Zakrzewska, Gabriela Bydłoń, Joanna Hajduk Ocena zanieczyszczenia powietrza Stacji Bazowych ZMŚP metalami ciężkimi i dwutlenkiem siarki w latach 20010–2009 z wykorzystaniem porostu Hypogymnia Physodes
Rafał Kozłowski, Małgorzata Anna Jóźwiak, Emilia Borowska Porównanie wybranych metod do obliczania wysokości opadu spływającego po pniach drzew
Jacek Tylkowski, Mariusz Samołyk Monitoring fizykochemicznych właściwości pokrywy śnieżnej wyspy Wolin
Łukasz Wiejaczka Zmiany w relacjach pomiędzy konduktywnością a temperaturą wody w Ropie wywołane funkcjonowaniem zbiornika retencyjnego Klimkówka
Ilona Żeber-Dzikowska Ekoedukacja młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Polsce