Reviewers

No 16

Prof. zw. dr hab. Andrzej Kostrzewski, UAM Poznań
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz, UP Poznań
dr hab. Józef Szpikowski Prof. UAM, UAM Poznań
Dr inż. Tomasz Śnieżek, UKSW Warszawa
dr hab. Bożena Wójtowicz Prof. UP, UP Kraków

No 15

Dr Witold Bochenek, IGiPZ PAN Warszawa
Dr hab. Zbigniew Celka, UAM Poznań
Dr hab. Włodzimierz Humnicki, UW Warszawa
dr hab. Ewa Jurkiewicz-Karnkowska Prof. UPH, UPH Siedlce
Prof. zw. dr hab. Stanisław Kłossowski, UW Warszawa
Prof. zw. dr hab. Andrzej Kostrzewski, UAM Poznań
Dr Lech Krzysztofiak, WPN Krzywe
prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik, UŚ Katowice
dr hab. Grzegorza Rachlewicz Prof. UAM, UAM Poznań

No 14
prof. zw. dr hab. A. Kostrzewski – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
dr T. Śnieżek – Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie
prof. zw. dr hab. K. Kożuchowski – Uniwersytet Łódzki
dr hab. Prof. IETU Staszewski – Instytut Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych
dr hab. Prof. UAM A. Stach – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Prof. UAM G. Rachlewicz – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
prof. zw. dr hab. W. Andrejczuk – Uniwersytet Śląski
prof. zw. dr hab. T. Niedźwiedź – Uniwersytet Śląski
dr hab. Prof. UP B. Wójtowicz – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

No 13
dr hab. Prof. UAM J. Szpikowski – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Prof. zw. dr hab. St. Kłosowski – Uniwersytet Warszawski
prof. zw. dr hab. K. Kożuchowski – Uniwersytet Łódzki
Dr W. Bochenek – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
dr hab. Prof. UAM A. Stach – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
prof. zw. dr hab. J. Bolałek – Uniwersytet Gdański
prof. zw. dr hab. J. Siepak – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
prof. zw. dr hab. A. Kostrzewski – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

No 12
Dr J. Gil – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Prof. zw. dr hab. St. Kłosowski – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Prof. UAM A. Stach – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
prof. zw dr hab. M. Górski – Uniwersytet Łódzki
prof. zw. dr hab. A. Kostrzewski – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Prof. UP St. Małek – Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie
prof., zw. dr hab. Cz. Rosik-Dulewska – Uniwersytet Opolski

No11
Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w poznaniu
Dr hab. Franciszek Woch – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Instytut Badawczy w Puławach
Prof. dr hab. Danuta Cichy – Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
Prof. dr hab. Katarzyna Sawicka-Kapusta – Uniwersytet jagielloński
Prof. dr hab. Krzysztof Kożuchowski – Uniwersytet Łódzki
Dr Tomasz Śnieżek – Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie