Stan geoekosystemów Polski – ocena na podstawie wybranych geowskaźników w programie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

Stan  geoekosystemów  Polski  –  ocena  na  podstawie wybranych  geowskaźników  w  programie  Zintegrowanego  Monitoringu  Środowiska  Przyrodniczego

 

Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Grażyna Szpikowska

 Niestety twoja przeglądarka nie obsługuję wyświetlania plików PDF.
Zmień przeglądarkę lub pobierz plik na dysk i odczytaj go za pomocą zewnętrznego programu.