Numer 18 – 2016

Szanowni Czytelnicy
Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wykazie czasopism punktowanych w roku 2016
umieściło nasze czasopismo Monitoring Środowiska Przyrodniczego
na liście B pod pozycją 1009, przyznając mu 6 pkt.

 

Oddajemy w ręce czytelników kolejny 18(1) numer zeszytu Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Nadesłane materiały zakwalifkowano do trzech działów: Koncepcje, Metody, Wyniki.

W dziale Koncepcje znalazł się artykuł przedstawiający propozycje monitoringu projektów rekultywacji przyrody i środowiska jako podstawa skutecznej ochrony i przywracania funkcji systemów przyrodniczych.

W dziale Metody artykuł przedstawia, w jaki sposób można realizować monitoring satelitarny środowiska w skali regionalnej na przykładzie Pomorza Zachodniego.

Wynikowa część zeszytu zawiera pięć artykułów. Dotyczą one: zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego zlewni jeziora Gardno (Woliński Park Narodowy) na podstawie biotycznych badań Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego; oddziaływania składowiska odpadów komunalnych na zawartość niklu w glebach; możliwości monitoringu poziomu azotanów w wodzie z wykorzystaniem bioindykacyjnej reakcji małży; występowania metali ciężkich (Cu, Ni, Pb i Zn) w mchach na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego i Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz zróżnicowania właściwości fzykochemicznych opadu podkoronowego w wybranych drzewostanach sosnowych na Pomorzu Zachodnim i w Górach Świętokrzyskich (Białe Zagłębie).

Z nadzieją, że opublikowane w zeszycie nr 18(1) artykuły naukowe znajdą zainteresowanie u czytelników, serdecznie dziękuję Radzie Redakcyjnej i Recenzentom za dokładanie starań o wysoki poziom naukowy czasopisma, a Autorom za interesujące wyniki badań.


Kielce, czerwiec 2016                                                                                                                                                       
Marek Jóźwiak

 

KONCEPCJE
Wojciech Puchalski Monitoring projektów rekultywacji przyrody i środowiska jako podstawa skutecznej ochrony i przywracania funkcji systemów przyrodniczych
METODY
Alfred Stach Monitoring satelitarny środowiska w skali regionalnej: Pomorze Zachodnie w latach 2000–2015
WYNIKI
Mariusz Samołyk, Paweł Czyryca
Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego zlewni jeziora Gardno (Woliński Park Narodowy) na podstawie biotycznych badań Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego
Katarzyna Matuszczak, Agata Bartkowiak, Hanna Jaworska, Szymon Różański
Oddziaływanie składowiska odpadów komunalnych na zawartość niklu w pobliskich glebach
Joanna Chmist, Krzysztof Szoszkiewicz
Możliwość monitoringu poziomu azotanów w wodzie z wykorzystaniem bioindykacyjnej reakcji małży
Ryszard Świetlik, Marzena Trojanowska, Artur Molik
Występowanie metali ciężkich (Cu, Ni, Pb i Zn) w mchach na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego i Tatrzańskiego Parku Narodowego
Rafał Kozłowski, Robert Kruszyk
Zróżnicowanie właściwości fzykochemicznych opadu podkoronowego w wybranych drzewostanach sosnowych na Pomorzu Zachodnim i w Górach Świętokrzyskich (Białe Zagłębie)