Numer 17 – 2015

Drogi Czytelniku

Redakcja czasopisma Monitoring Środowiska Przyrodniczego z przyjemnością informuje, że w wyniku weryfikacji punktowej, której cyklicznie podlegają czasopisma naukowe, prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wzrosła liczba punktów nadawanych naszemu czasopismu. Aktualnie jest ich 6. Zespół redakcyjny dołoży wszelkich starań, aby dalej awansować w tym zakresie. Publikacje w czasopiśmie Monitoring Środowiska Przyrodniczego powinny być dla autorów cenną możliwością przedstawienia wyników badań wraz z uzyskiwaniem punktów tak ważnych w rocznym rozliczaniu aktywności naukowej w macierzystych jednostkach. Aby aplikować po kolejne punkty i sprostać wymaganiom w tym zakresie, otworzyliśmy stronę internetową, podejmujemy starania o uzyskanie identyfikatora DOI i publikujemy w języku angielskim. Jesteśmy zarejestrowani w bazie danych Index Copernicus Journal List. Zapewnia to możliwość rozpowszechniania treści czasopisma za granicą i wpływa na wskaźnik cytowalności na arenie międzynarodowej. Pragnę wyrazić nadzieję, że artykuły naukowe zawarte w siedemnastym zeszycie serii Monitoring Środowiska Przyrodniczego znajdą, tak jak dotąd, zainteresowanie Czytelników, a szerokie spektrum tematyczne zeszytu, stanie się dla wielu inspiracją do zamieszczenia własnych koncepcji, propozycji metod badania środowiska czy też przedstawienia wyników własnych badań.

Marek Jóźwiak, Małgorzata Anna Jóźwiak, Rafał Kozłowski OPAD ORGANICZNY JAKO BIOWSKAŹNIK STANU GEOEKOSYSTEMÓW
Rafał Kozłowski, Marek Jóźwiak WYKORZYSTANIE WYBRANYCH GEOWSKAŹNIKÓW DO OCENY FUNKCJONOWANIA GEOEKOSYSTEMU  W CENTRALNEJ CZĘŚCI GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
Małgorzata Anna Jóźwiak, Marek Jóźwiak  AIR PLANTES JAKO BIOWSKAŹNIKI ANDÓW AMERYKI POŁUDNIOWEJ
Andrzej Leśniak MONITORING BIEGACZOWATYCH (CARABIDAE, COLEOPTERA) WAŻNIEJSZYCH SIEDLISKOWYCH TYPÓW LASU POLSKI
Irena Agnieszka Pidek, Beata Żuraw, Krzysztof Stępniewski, Ewa Maciejewska, Jan Rodzik MONITORING PYŁKOWY JAKO NARZĘDZIE DO INTERPRETACJI ZMIAN KRAJOBRAZU I KLIMATU ROZTOCZA
Krzysztof Raczyński NIŻÓWKI W ZLEWNI GÓRNEJ RABY W LATACH 1971–1981
Joanna Żegleń, Łukasz Wiejaczka PRÓBA OCENY PODATNOŚCI KARPACKICH JEZIOR ZAPOROWYCH NA DEGRADACJĘ WÓD
Ilona Żeber-Dzikowska, Ewelina Smorzewska WYCHOWANIE POPRZEZ EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ
Monika Podgórska, Martyna Kułagowska, Natalia Wójcik MONITORING POPULACJI DENTARIA GLANDULOSA (BRASSICACEAE) W LATACH 2011–2014 NA PÓŁNOCNYM STOKU ŚWIĘTEGO KRZYŻA (GÓRY ŚWIETOKRZYSKIE, WYŻYNA MAŁOPOLSKA)