Dynamika masy opadu organicznego w latach 1994-2002 w dwóch drzewostanach górskiej kwaśnej buczyny na głównym masywie Łysogór

Dynamika masy opadu organicznego w latach 1994-2002 w dwóch drzewostanach górskiej kwaśnej buczyny na głównym masywie Łysogór

 

Alojzy Kowalkowski, Marek JóźwiakNiestety twoja przeglądarka nie obsługuję wyświetlania plików PDF.
Zmień przeglądarkę lub pobierz plik na dysk i odczytaj go za pomocą zewnętrznego programu.