Zanieczyszczenia powietrza Stacji Bazowych ZMSP w 2011 roku na podstawie koncentracji metali ciężkich i siarki w plechach porostu Hypogymnia physodes zebranych z naturalnego środowiska

Zanieczyszczenia  powietrza  Stacji Bazowych ZMSP w 2011 roku na podstawie koncentracji metali ciężkich i siarki w plechach porostu Hypogymnia physodes zebranych z naturalnego środowiska

 

Katarzyna Sawicka-Kapusta, Marta Zakrzewska, Paweł Dudzik, Karolina Gołuszka